Praktisk information

Ansvar & försäkring
Tävlande, funktionärer och åskådare deltar och närvarar på egen risk. Loppet har en ansvarsförsäkring.

Direktanmälan                                                                                                            Direktanmälan kan göras vid nummerlappsutdelningen NorrmalmiaSporthall, Bowlingentrén. Öppet 07:30 - 08:45. Observera att det endast går att betala kontant eller med SWISH.

Nummerlappsutdelning
Nummerlappsutdelning sker vid Norrmalmia Sporthall, Bowlingentrén från klockan 07:30 fram till 08:45

Klädförvaring
Klädpåsar finns vid bevakat område på start/målplats

Starttid

Både 15 km och 50 km startar klockan 09:00

Startplats

Vid Norrstrand. Startplatsen är indelad i två sektioner. Den främre avser 50 km åkarna och den bakres således 15 km åkarna. Det finns fyra klassiska spår vid starten.

Tidtagning
Varje åkare får sin personliga tid i resultatlistor som publiceras på Bothnialoppets hemsida efter loppet.

“Repet”
Åkare som inte nått fram till servicestation 3 (långa loppet) före 12:15, får tyvärr inte fortsätta att åka loppet. 

Om du bryter
Bör du göra det vid servicestationen. Meddela ovillkorligen en funktionär att du bryter så att vi slipper efterlysa dig i onödan. Möjlighet att låna telefon kommer att finnas vid servicestationen. Kontakta en funktionär vid behov av telefon.

Duschmöjligheter efter loppet
För deltagare som önskar att duscha och byta om på plats, finns omklädningsrum vid samma entré som numerlappsutdelningen, Norrmalmia Sporthall. Följ hänvisningsskyltarna. 

Prisbord
Vi kan glädjande presentera ett stort prisbord med priser skänkta av våra samarbetspartners. Samtliga deltagare erhåller priser vilka finns i de påsar man får med sin nummerlapp vid anmälan före start.

Boende
Boende finns på Destinations Piteås hemsida, www.destinationpitea.se samt under fliken "Om Bothnialoppet" på denna hemsida


Bothnialoppet 50 km
375 kr
Bothnialoppet 20 km
325 kr
Bothnialoppet ungdom 18 år 20 km
175 kr