Praktisk information

Ansvar & försäkring
Tävlande, funktionärer och åskådare deltar och närvarar på egen risk. Loppet har en ansvarsförsäkring.

Nummerlappsutdelning
Nummerlappsutdelning sker vid cafeterian på Lindbäcks stadion från klockan 07:30 fram till första start 09:00respektive 10:00

Klädförvaring
Klädpåsar finns vid bevakat område på start/målplats

Tidtagning
Varje åkare får sin personliga tid i resultatlistor som publiceras på Bothnialoppets hemsida efter loppet.

“Repet”
Åkare som inte nått fram till servicestation 2 före 12:15, får tyvärr inte fortsätta att åka loppet. Dessutommåste man passera station nummer 3 före 13:30.En snöskoter med pulka kommer att följa den sista åkaren under hela loppet. Snöskotern kan nyttjas om du skadar dig eller på annat sätt är i behov av transport. Det finns möjlighet till transport från servicestation 2 om du bryter, meddela funktionär detta i så fall.

Om du bryter
Bör du göra det vid servicestationen. Meddela ovillkorligen en funktionär att du bryter så att vi slipper efterlysa dig i onödan. Möjlighet att låna telefon kommer att finnas vid servicestationen samt uppsamlingsskotern. Kontakta en funktionär vid behov av telefon.

Duschmöjligheter efter loppet
För deltagare som önskar att duscha och byta om på plats, finns omklädningsrum vid Lindbäcks stadion bredvid cafeterian. Följ hänvisningsskyltarna. 

Prisbord
Vi kan glädjande presentera ett stort prisbord med priser skänkta av våra samarbetspartners. Priserna lottas ut bland de åkare som fullföljt loppet. Utdelning till dem som vinner priser, sker direkt i samband med målgång.

Boende
Boende finns på Destinations Piteås hemsida, www.destinationpitea.se samt under fliken "Om Bothnialoppet" på denna hemsida


Anmäl dig här

Bothnialoppet 60 km
Inga bokningar ännu
375 kr
Bothnialoppet 20 km
Inga bokningar ännu
325 kr
Bothnialoppet ungdom 18 år 20 km
Inga bokningar ännu
175 kr